Detská metla

Detská metla

Aj keď sa na základe samotného názvu môže vytušiť pre koho je metla určená, meno metly opisuje predovšetkým jej rozmery, preto že skrze kratšieho poriska a menšej váhy viac zodpovedá deťom, alebo osobám nižšieho rastu. Aj keď bez ohľadu na rozmery metly ona aj naďalej predstavuje účinný prostriedok na zametanie úzkych plôch, kde je ohraničený pohyb.

Dĺžka poriska: 
80-110 cm
Dĺžka tela metly: 
40 cm
Váha tela metly: 
700 ± 50g
Detská metla
Detská metla
Detská metla
Detská metla