Metla po miere

Metla po miere

Okrem ponuky štandardných metiel, ktoré uspokojujú určitési potreby, naším cieľom je vždy a predovšetkým, aby klient bol spokojný, a práve preto núkame možnosť prispôsobiť výrobný proces metiel osobitným potrebám každému klientovi.

Vo výrobe metly si možete zvoliť nasledovné kritéria a charakteristiky konečného výrobku:

Dĺžka poriska:

Pre klasické metly sa používa porisko dĺžky 85 cm až 110 cm a tieto rozmery zodpovedajú dospelej osobe.

Je možné použiť kratšie porisko, ale sa vtedy musí dodatočne prispôsobiť výrobný proces a samým tým je aj metla prispôsobená osobitnému účelu.

Farba poriska:

Možnosť rôzných farieb poriska metly umožňuje, aby sa v rámci jedného pracovného priestoru nachádzalo viacej metiel, ktoré sú určené pre rozličné časti prevádzky, čím sa znižuje možnosť kontaminácie závadným materiálom medzi pracovnými miestami. Podľa potreby možné je používať porisko s dierov pri vrchu, čím sa umožňuje ľahše skladovanie metly po ukončení jej používania.

Veľkosť a váha tela:

Keď ide o klasické metly, najčastejšie sa používa váha od 750 g až 1100 g, čím sa dosahuje optimum medzi potrebným materiálom pre kvalitné zametanie plochy a gabaritom v manipulácii metlou. Menšia váha sa obyčajne používa pre menšie metly, ktoré sú určené na zametanie úzkych krytých plôch, pokým väčšia váha zadpovedá viac zametaniu väčších otvorených plôch.

Taktiež podľa potreby klientu máme možnosť prispôsobiť dĺžku tela, ako aj samotný tvar tela metly, čím sa dodatočne môže vplývať na vzhľad konečného výrobku.

Počet švíkov a farba niti:

Najčestejšie sa používa od 2 do 8 švíkov na jednej metle. Na túto charakteristiku obyčajne vplýva váha tela, preto že si menšia váha vyžaduje menší počet švíkov, pokým pri väčšej váhe žiadúci je väčší počet švíkov.

Aj keď samotný švík vplýva na stabilitu štruktúry tela metly, on taktiež má aj dekoratívnu funkciu, čím sa každej metle dáva rozpoznateľný tvar. Aj keď sa pri výrobe klasických metiel používajú červené a modré nite, podľa klientových potrieb máme možnosť používať farbu podľa výberu kupca.

Ozdoba na vrchu tela metly

V závistlosti od potreby klienta, na vrchu metly sa môžu používať različné ozdoby, ktoré taktiež majú aj ochrannú funkciu proti opotrebovaniu metly. Máme možnosť, aby sme na ozdobovanie používali drôt, textílne vložky alebo plástové vrchy.

Metla po miere
Metla po miere
Metla po miere
Metla po miere